Hivatalos adatok, elérhetőségek

AH NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.

Postai cím: 1300 Budapest, Pf.: 355.

Telefonszám: +36 1 304 3300

E-mail cím: ugyfelszolgalat@ahnet.hu

Honlap: www.ahnet.hu