Közérdekű adatok igénylése
AH NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1134 Budapest Róbert Károly krt. 59.

Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 355.

Telefon: +36 1 304 3300

E-mail: kommunikacio@ahnet.hu